Heeft u een vraag? Bel 020 - 261 07 07
Of mail naar info@unlp.nl

Ben je vrij om eigen weg te gaan?

Familieopstellingen - Ben je vrij om eigen weg te gaan?

Familieopstellingen: Ben je vrij om eigen weg te gaan?

Specialisatie familieopstellingen voor kinderen en tieners is om inzicht te krijgen vanuit de systemische methodiek op de problematiek van het kind. Om zo balans terug te brengen voor het kind en het gezin. Tijdens de opleiding ga je werken met de nieuwste inzichten en technieken.


Wat ze ook doet, hoe hard ze ook werkt, steeds opnieuw heeft ze het gevoel dat het niet genoeg is. Er is een onrust in haar die maakt dat ze niet werkelijk uit de verf komt. Ze heeft al langer aan dit thema gewerkt, maar wat ze ook doet, de onrust komt terug. Ze zou graag ‘de dingen een andere plek te geven’ en verlangt naar meer rust en vrijheid in haar leven.

Aangezien er in haar leven sprake is van zich herhalende, onbegrepen gevoelens, is dit voor mij aanleiding om er vanuit systemisch perspectief naar te gaan kijken. Met systemisch wordt hier bedoeld: de invloed van het grotere geheel op het individu. De geschiedenis van onze familie heeft invloed op wie we zijn en hoe we functioneren. Onze manier van denken, overtuigingen en gedragspatronen worden niet alleen gevormd vanaf onze geboorte en vanuit onze eigen persoonlijkheid, maar vinden vaak hun oorsprong in ons familiesysteem. Als we systemisch gaan kijken, worden persoonlijke vragen of problemen in verband gebracht met personen of gebeurtenissen uit het familiesysteem.

Ze is het tweede kind van haar ouders.

In het gezin werden vijf kinderen geboren, van wie er twee zijn overleden; haar tweelingzusje en het op één na jongste broertje. In de opstelling staan de drie kinderen tegenover hun ouders. De twee overleden kinderen staan bij de moeder. De representant van de cliënt heeft de positie ingenomen van het oudste kind. Ze staat in de kinderrij niet op haar eigen plek en maakt zich groter dan ze in werkelijkheid is. Ze kijkt strak naar haar moeder. De sterke binding met haar moeder wordt zichtbaar.

Als kind nemen we overtuigingen en waarden over van onze ouders. Maar ook emoties als verdriet, boosheid, angst. Of verantwoordelijkheden die niet bij ons horen. In het leven van deze cliënt was er het verdriet van haar moeder, die twee kinderen verloor en niet overweg kon met dit immense verdriet. Haar dochter voelt het verdriet van haar moeder haarfijn aan en zegt innerlijk tegen haar: ‘mama, niet verdrietig zijn, ik zorg wel voor je.’ Ze neemt hiermee een taak op zich die ze onmogelijk kan vervullen.

Familieopstellingen – Een systemische binding

Een systemische binding is niet zo gemakkelijk te herkennen, aangezien het niet zichtbaar en voelbaar is. De verborgen binding kan zo sterk zijn dat je niet écht je eigen weg kan bewandelen. Als er omstandigheden zijn die het leven van één persoon in de familie beïnvloeden, heeft dit invloed op de andere leden van het systeem. Dit komt omdat ernstige gebeurtenissen, zoals niet genomen rouw, iemand buitensluiten, oorlog, ziekte, armoede etc., die een (voor-)ouder treffen, gevolgen hebben voor de latere leden van die familie. Deze gebeurtenissen kunnen aandacht gegeven worden tijdens familieopstellingen.

Bert Hellinger

Bert Hellinger, de grondlegger van familieopstellingen, stelt dat ieder mens in staat is te dragen wat van hem of haar is. Ook al is dat soms een zware rugzak. Maar, als je naast je eigen rugzakje ook iets voor een ander familielid draagt, dan kan het teveel worden. De kans bestaat dat jij weer een deel van jouw last doorgeeft aan een ander. Zo ontstaat er een patroon in een familie, waarin van generatie op generatie iets wordt doorgegeven – bijvoorbeeld iets dragen voor een ander.

Kinderen neigen onbewust tot overname

Kinderen neigen dus onbewust tot overname van wat bij hun ouders of de voorgaande generatie hoort. Deze lasten dragen we als volwassene onbewust met ons mee. Iets dragen voor een ander ondermijnt onze levenskracht. Het kan zich uiten in symptomen als: moeilijk grenzen aan kunnen geven, moeite hebben om doelen te behalen, geen keuzes kunnen maken, chronische klachten enz. Wanneer je onvoldoende (h)erkent, verwerkt en accepteert hoe het was in jouw familie, blijf je op diep niveau vastzitten aan de patronen uit jouw familiesysteem. Dit kan je als belemmeren om werkelijk je eigen leven te leven.

Als ze in weer op haar eigen plek komt te staan, kan ze haar moeder als ‘de grote’ zien. De systemische hiërarchie is hersteld. Dat versterkt beide. Toch kan ze het nieuwe beeld innerlijk nog niet geheel toelaten. Haar ogen blijven onafgebroken gericht op het gestorven broertje en zusje, die vlak voor de moeder staan. Met deze houding maakt ze ook de binding met de twee kleintjes onbewust zichtbaar. Wanneer deze uitspreken “leef je eigen leven”, raakt haar dit ongekend diep. Daarna volgen zinnen als “het was ons lot om te sterven” en “van ons uit ben je vrij om je eigen leven te leiden”. Even later kan ze zeggen “ ik weet nu dat ik mijn eigen leven mag leiden’. Aan het eind van de opstelling ervaart ze rust. De binding (afhankelijkheid) is getransformeerd in verbinding (vrijheid). Ze heeft nu een keuze hoe ze haar eigen leven vorm wil geven.


Systemisch werken is een prachtige manier om inzicht te krijgen in de kracht en dynamieken van het (oorspronkelijke) gezin. In de NLP Familieopsteller basis ervaar je de kracht van opstellingen leer je de basisvaardigheden om zelfstandig met familieopstellingen te werken. Na de basismodule is verdere specialisatie mogelijk in de Verdiepingsmodule: systemisch coachen, werken met kinderen, teams en organisaties.

Greetje Komdeur (1 januari, 1962) is internationaal gecertificeerd NLP trainer, systeemopsteller, coach, auteur en UNLP opleidingscoördinator. Ze is opgeleid door autoriteiten als dr. John Grinder (mede-grondlegger NLP), Robert Dilts en Bert Hellinger (grondlegger Familieopstellingen). Ze verzorgt binnen UNLP opleidingen als NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, Opleiding Familieopstellingen en is mentor in de NLP Trainer's Training