Heeft u een vraag? Bel 020 - 261 07 07
Of mail naar info@unlp.nl

Tweedaags seminar Systemic Ritual®

Systemic ritual - Daan van Kampenhout

Tweedaags seminar Systemic Ritual®

Binnenkort komen de sjamanistische grootmeesters op het gebied van familieopstellingen naar UNLP. Zo verzorgt bijvoorbeeld Daan van Kampenhout het seminar Systemic Ritual® bij UNLP in Amsterdam. Daan geeft al meer dan 20 jaar workshops en trainingen over de hele wereld en zijn boeken zijn in acht talen vertaald. Uit het raakvlak van opstellingen, sjamanisme en de Joodse traditie ontwikkelde Daan systemische rituelen, die met name helend werken voor collectieve thema’s. Dit exclusieve evenement is een bijzondere ervaring voor iedereen die geïnteresseerd is in opstellingen of zelf opstellingen begeleidt.

Bewegingen van de ziel

Het werken vanuit systemen maakt duidelijk dat we als mens deel uitmaken van een groter geheel. We worden geboren in een gezin en maken vanaf onze geboorte deel uit van meerdere systemen: een familie, een woonomgeving, een volk, een land, een geschiedenis, de natuur, de wereld. Het bijzondere is, dat we een deel zijn van en tegelijk het geheel in ons is. Via een opstelling kom je in contact met factorenen die ver buiten je eigen persoonlijkheid en bewustzijn liggen, maar die je als individu wel beïnvloeden.

Een opstelling draait eigenlijk altijd om een niet afgeronde gebeurtenis die in het verleden (één of meerdere generaties terug) heeft plaatsgevonden. De impact van de gebeurtenis werkt door op diep onbewust niveau. Opstellingen worden ook wel ‘bewegingen van de ziel’ genoemd, omdat er gewerkt wordt op de laag van de ziel. In een opstelling wordt inzichtelijk hoe niet erkende feiten of onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden invloed blijven uitoefenen op de ziel van de mensen die in de generatie(s) daarna geboren worden.

Systemic Ritual®

De methode van Daan van Kampenhout is niet hetzelfde als familieopstellingen of sjamanisme. In zekere zin is het zelfs geen combinatie van die twee meer omdat het een eigen vorm, karakter en dynamiek heeft gekregen. Het bevat ook elementen uit de chassidische traditie. Opstellingen, sjamanisme en Joodse tradities. Ze hebben misschien ogenschijnlijk niet zoveel met elkaar gemeen, maar ze hebben wel degelijk overlappingen. Voor alle drie zijn de voorouders een belangrijke en nabije bron van kracht. Alle drie gaan ervan uit dat er verschillende zielen of zielenlagen zijn. In elk van de drie staat centraal dat niets en niemand in een vacuüm kan bestaan; en dat genezing van het individu betrokkenheid vraagt van de gemeenschap. De rituelen hebben niet zozeer de bedoeling om te zoeken naar de oorsprong van een individueel- of familieprobleem, of de eerste stappen voor een oplossing te vinden; de focus is gericht op het zoeken naar krachtbronnen binnen en buiten onszelf, zowel ter integratie van eigen thema’s, als voor collectieve thema’s.

Familieopstellingen en sjamanisme

In Systemic Ritual® is de invloed van familieopstellingen nog duidelijk zichtbaar: in het gebruik van representanten en het uitspreken van helende zinnen. De sjamanistische wortels van de methode zijn te herkennen in het geluid van de ratel, de trommel, in het gebed en in het gebruik van vaste plattegronden als richtlijn voor een ritueel. In Systemic Ritual® worden gewoonlijk veel meer representanten opgesteld dan in een familieopstelling. Zo staan er bijvoorbeeld regelmatig grote groepen of cirkels van voorouders opgesteld. De nadruk ligt meestal op de essentie en de archaïsche vorm van een probleem of een familieverhaal, niet op de precieze details ervan. Dit versterkt voor alle deelnemers in de groep de persoonlijke verbinding met het ritueel. Het is gebleken dat Systemic Ritual® een bijzonder krachtige werkvorm is om voor specifieke doelgroepen met collectieve thema’s als bijvoorbeeld oorlog, vervolging en gedwongen migratie te werken, ook als die binnen die groep gewoonlijk moeilijk bespreekbaar zijn.

Chassidische traditie

Er is ook een Joods element in Systemic Ritual® terug te vinden. Net als sommige sjamanistische tradities, gaat het mystieke Jodendom ervan uit dat een menselijk wezen meerdere zielen heeft en elk van die zielen zijn/haar eigen karakteristieken en geschiedenis heeft: in Systemic Ritual® worden er regelmatig representanten opgesteld voor de verschillende zielen. Daarnaast zingt Daan vaak woordloze melodieën in de stijl van de chassidische traditie. Hij leert veel van deze melodieën op onorthodoxe wijze: hij hoort ze in zijn dromen terwijl hij slaapt.

Hoe verloopt Systemic Ritual®?

Daan demonstreert zijn werkwijze door met vragen van deelnemers te werken. Hij bereidt zicht hierop voor door de vragen vooraf te lezen en in zijn dromen mee te nemen. Na elk opstellingsritueel is er gelegenheid voor de aanwezigen om vragen te stellen over de toepassingen van de gebruikte rituelen en technieken in hun eigen werkgebied en in hun eigen praktijk.

Daan bepaalt tijdens het seminar intuïtief welke vragen opgesteld worden. Deelnemers kunnen hun vragen vanaf drie weken voorafgaand aan de workshop naar Daan mailen. Na opgave ontvang je meer informatie hierover.

Voor meer informatie of opgave klik hier (Systemic Ritual®)

Greetje Komdeur (1 januari, 1962) is internationaal gecertificeerd NLP trainer, systeemopsteller, coach, auteur en UNLP opleidingscoördinator. Ze is opgeleid door autoriteiten als dr. John Grinder (mede-grondlegger NLP), Robert Dilts en Bert Hellinger (grondlegger Familieopstellingen). Ze verzorgt binnen UNLP opleidingen als NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, Opleiding Familieopstellingen en is mentor in de NLP Trainer's Training