Heeft u een vraag? Bel 020 - 261 07 07
Of mail naar info@unlp.nl

Familieopstelling Basismodule

Bel de studieadviseur: 020 – 261 07 07
Maak kennis met familieopstellingen
Deelnemers waarderen ons met een 8.7
Geaccrediteerde Familieopstelling-opleidingen
Met grootmeesters als familieopstellingen-gasttrainers
Internationaal Gecertificeerde Trainers

MEER INFORMATIE

Interesse in de Familieopstelling Opleiding? Download de brochure of bel ons op 020 – 261 07 07

INFORMATIEAVOND

Maak kennis met ons! Neem deel aan de gratis Familieopstellingen Informatieavond

VRIJBLIJVENDE OPTIE

Interesse in de Familieopstelling Opleiding? Download de brochure of bel ons op 020 – 261 07 07

Familieopstelling Basismodule

familieopstellingen basisopleiding

Familieopstellingen als zomer-retreat óf als reguliere opleiding!

Dit jaar kun je deze inspirerende basisopleiding ook in juli & augustus volgen, op de bijzondere locatie in Drenthe. Kijk onderaan deze pagina voor alle de startdata voor de reguliere opleiding en de startdata voor de zomeropleiding.

Wat is een familieopstelling?

Een familieopstelling is een methodiek waarbij je dynamieken zichtbaar kunt maken, bijvoorbeeld die van familiesystemen. Deze dynamieken beïnvloeden ons allemaal op diep onbewust niveau. Juist doordat ze diep onbewust zijn, merk je ze normaal gesproken niet, terwijl ze je wel kunnen belemmeren. Een familieopstelling brengt deze onbewuste dynamieken aan het licht, en vervolgens kan gewerkt worden aan meer rust, balans en verbinding in het hele (familie)systeem. Het zorgt er daarnaast voor dat je jezelf bewust wordt van onbewuste patronen. Een familieopstelling dringt door naar de kern van het probleem, en dat zorgt ervoor dat iemand vaak een grote stap in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling kan maken.

Voor wie is de Familieopstellingen Basisopleiding geschikt?

Het doen van opstellingen, zoals familieopstellingen of organisatieopstellingen, is een fantastische beleving. Een opstelling geeft inzichten en ruimte aan de cliënt, maar ook voldoening voor degene die de opstelling begeleidt. De vraag naar deskundige en praktisch ingestelde opstellers/systemische coaches wordt elk jaar groter. Ook dit seizoen is er een unieke mogelijkheid om gecertificeerd Familieopsteller te worden. Een hoogwaardige opleiding waarmee jouw persoonlijke en professionele effectiviteit vele malen krachtiger wordt. Waarmee je een tevens bijdrage kunt leveren aan meer geluk en verbinding in leven van veel mensen; opstellingen werken niet alleen voor je cliënten, maar ook voor anderen in hun omgeving. Wil je meer weten over de Familieopstellingen opleiding? Lees verder!

Wil je een persoonlijk gesprek met één van onze trainers van de Familieopstellingen-opleidingen, kom dan vrijblijvend naar één van de informatie-avonden. Klik hier.

familieopstellingen basisopleiding

Deelnemers aan het woord

Familieopstellingen

Basismodule

Hoe de basismodule jou gaat helpen

Voor wie?

Jouw trainer

Toelatingseisen & Accreditatie

Impressie Opleiding

Het opleidingstraject tot gecertificeerd familieopsteller start met de Basismodule. In de Basismodule leer je de houding en principes op het gebied van familieopstellingen. Deelnemers zijn voor een groot deel elkaars ‘oefenmateriaal’, zowel tijdens de opleidingsdagen, als in intervisiegroepen. Dat betekent dat je ook veel zult ontdekken over je eigen patronen, die van je familie en anderen in je omgeving.


Wat zijn familieopstellingen?


De methodiek van familieopstellingen werd geïntroduceerd door Bert Hellinger. Hellinger bracht elementen en inzichten van eerdere leermeesters uit de systemische familietheorie samen. Zijn werkwijze wordt ook wel systemisch werken genoemd. Systemisch werken gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Het werk van Hellinger is vooral bekend geworden onder de naam familieopstellingen. Later is dit verbreed naar organisatieopstellingen.

familieopstellingen basisopleiding

Een familieopstelling is een intensieve en krachtige manier van werken. Het richt zich op de laag van de ziel. Uitgangspunt is dat kinderen -onbewust en uit liefde- problemen en emoties van ouders of andere familieleden op zich nemen. Deze zogeheten verstrikkingen komen in ons volwassen leven op verschillende levensgebieden tot uitdrukking: in relaties, werk, gezondheid et cetera.

Een familieopstelling maakt patronen en onbewuste bindingen in het familiesysteem zichtbaar. Het bewerkstelligt dat het systeem opnieuw wordt ‘geordend’. Er ontstaat meer balans wanneer iedereen de eigen (energetische) plek weer kan innemen.

familieopstellingen basisopleiding

Wat zich in een familiesysteem afspeelt, kan niet worden bedacht. Het laat zich zien. De opsteller werkt vanuit een fenomenologische waarneming, wat letterlijk betekent ‘de verschijnselen laten spreken’. Het accent ligt op het zoeken naar de onderliggende laag van liefde en verbinding. Als deze laag zichtbaar is geworden, kunnen we nieuwe mogelijkheden vinden om ons liefdevol los te maken uit verstrikkingen.

Zoals alle levende systemen, evolueert ook het familieopstellen. Er ontstaan steeds meer toepassingsvormen. Deze opleiding geeft je een gedegen basis. Recente inzichten en ontwikkelingen worden erin meegenomen en dat maakt dat de inhoud van de opleiding zich voortdurend vernieuwt.


De basisopleiding: Leren een familieopstelling te maken

Binnen de basisopleiding wordt veel aandacht geschonken aan je persoonlijke proces en je eigen ervaringen. Wanneer je systemisch wilt leren waarnemen en werken, is het van groot belang dat je je eigen plek binnen je systeem van herkomst kent én neemt. Je eigen ervaringen leiden naar het ‘in de vingers krijgen’ van het werk. In 4 blokken leer je om de systemische principes te integreren in je denken en handelen. Steeds weer wordt de vertaling gemaakt naar de dagelijkse praktijk. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Op deze manier leer je het vak niet alleen van binnenuit, maar word je ook uitgenodigd je eigen drijfveren en handelen in relatie tot je omgeving steeds weer te onderzoeken.

Het begeleiden van opstellingen vraagt met name een bepaalde innerlijke houding. Hier zal in de opleiding ruim aandacht aan worden besteed. We nodigen je uit om een stijl te vinden die bij je past. Hoe meer je een eigen stijl ontwikkelt, hoe sterker je bent als opsteller. Dankzij het feit dat de opstellingsmethode niet beperkt wordt door allerlei normen en voorschriften, heeft iedereen de vrijheid om op zijn of haar eigen manier met opstellingen bezig te zijn.

De basisopleiding Familieopstellingen wordt gegeven door trainer Greetje Komdeur. Ze heeft haar eigen stijl en ze ondersteunt je om je eigen werkwijze te ontwikkelen. Het doel is dat je na de basisopleiding de houding en principes van systemisch werk kunt inzetten en op een verantwoorde manier groepsopstellingen kunt begeleiden. Ook wanneer je geen opstellingen gaat begeleiden, is de opleiding een enorme verrijking van je persoonlijke en professionele bagage.

Deze opleiding is een introductie in het systemische veld. Het is tevens een stevig fundament voor je verdere ontwikkeling als opsteller. Na de basisopleiding zijn meerdere specialisaties mogelijk.

Er zijn OP DIT MOMENT slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Schrijf je dus snel in en verzeker daarmee jouw plaats!


DE INHOUD VAN DE FAMILIEOPSTELLING BASISMODULE BESTAAT O.A. UIT:

 In ieder blok werken we met:

 • Theorie
 • Praktijk, oefeningen met nabespreking
 • Oefeningen om de innerlijke houding en het lichaamsbewustzijn te ontwikkelen, meditaties.
 • Opstellingen met eigen thema’s en nabespreking

Blok 1: De basishouding van de familieopsteller (2 dagen)

 Het eerste blok van de opleiding staat in het teken van de innerlijke houding van de begeleider, het fenomenologisch waarnemen en de systemische basisprincipes. Als opsteller maak je gebruik van datgene wat de cliënt bewust en onbewust meebrengt. Vooral het onbewuste deel is interessant in de opstelling.

Vanaf de eerste dag van de opleiding leer je te werken met de belangrijkste inzichten van Bert Hellinger en ontwikkel je de vaardigheden voor een familieopsteller. Stap voor stap wordt er naar een volledige opstelling gewerkt.

 • Wat is een systeem? Wie horen daarbij?
 • Het verschil leren tussen observeren en systemisch waarnemen
 • Werken met het lege midden
 • De werking van de verschillende gewetens
 • Werken met het genogram


Blok 2 & 3: Dynamieken en interventies (4 dagen)

 Tijdens deze dagen gaan we dieper in op de verschillende aspecten van een opstelling, van het systemisch interview tot het eindbeeld van de opstelling. De theorie van de patronen als parentificatie en triangulatie wordt doorgenomen. Dynamieken worden inzichtelijk. Alle aspecten worden grondig geoefend.

 • Onderliggende verbanden herkennen: dynamieken en patronen
 • Interventies, rituelen en het gebruik van taal in een opstelling
 • Systemische vragen en inleidend interview
 • Het kiezen van de representanten
 • Het neerzetten van het eerste beeld
 • Het begeleiden van de representanten
 • Werken met de principes van Binding, Ordening en Balans
 • Herkennen van primaire, secundaire en overgenomen emoties
 • Helende interventies in opstellingen
 • Het afronden van een opstelling


Blok 4: De opstelling (2 dagen)

Al het geleerde komt samen in dit blok. Je gaat zelfstandig een familieopstelling begeleiden. Iedere opstelling wordt plenair nabesproken. Er wordt tevens gewerkt met onderdelen die nog extra aandacht behoeven. Ook kan er nog met eigen thema’s gewerkt worden.

 • Het systemisch interview
 • De opstelling
 • Het werken met representanten
 • De gemoedstoestand/positie van de opsteller


Deze opleiding geeft je diepe inzichten in de werking van sociale systemen en in de dynamieken die menselijke relaties sturen. Er ontstaat ruimte voor het onbevooroordeeld waarnemen van de werkelijkheid in het hier en nu. Je ontwikkelt een bredere en diepere kijk op het leven, waardoor ontwikkeling mogelijk wordt op diverse levensgebieden.

 • Het vergroot je zelfinzicht en bewustzijn; het biedt een krachtige impuls voor je persoonlijke en professionele groei.
 • Je ontwikkelt je identiteit en werkwijze als opsteller.
 • Je leert de samenhang te zien tussen het gedrag van mensen en de sociale systemen (familie, organisatie, cultuur) waar ze deel van uitmaken.
 • Je leert helende interventies toe te passen.
 • Je leert groepsopstellingen te begeleiden, met respect voor je eigen grenzen en die van je cliënt.

Voor wie is de Familieopstellingen opleiding geschikt?

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die:

 • Verdieping zoekt in zijn of haar eigen proces van bewustwording, persoonlijke groei en ontwikkeling.
 • Aan de slag wil als systemisch coach of familieopsteller
 • Het systemisch werk in zijn of haar (huidige) beroep wil integreren: coaches, trainers, psychologen, artsen, fysiotherapeuten, consultants, managers, mediators, docenten, etc.

Greetje Komdeur UNLP

Greetje Komdeur

Greetje Komdeur is als NLP  trainer gespecialiseerd in persoonlijke ontwikkeling, (spiritueel) bewustzijn en systemisch werk. Haar specialiteit ligt in de combinatie van vitaliteit, burnout, emotioneel lichaamswerk en traumawerk. Ze verzorgt lezingen, workshops en opleidingen op het gebied van communicatie, mentale en fysieke veerkracht, omgaan met agressie, samenwerking en teambuilding. Daarnaast begeleidt ze cliënten bij een persoonlijk en/of professioneel ontwikkelingstraject, of bij herstel en re-integratie. Greetje is gecertificeerd Master Coach en familieopsteller. Ze is opgeleid door onder andere de grondlegger van familieopstellingen Bert Hellinger alsmede de mede-grondlegger van NLP, Dr. John Grinder en Carmen Bostic St. Clair. Greetje weet anderen op bijzondere en verrassende wijze te inspireren met haar talent om mensen te laten groeien naar hun persoonlijke missie.

Wat zijn de toelatingseisen?

 • Je bent nieuwsgierig en je wilt leren. Kortom: je staat open voor verandering.
 • Je hebt interesse in Systemisch Werken.
 • Je hebt een MBO/HBO denkniveau. Een speciale vooropleiding is geen vereiste.

Studiebelasting

Naast de opleidingsdagen is er:

 • maandelijkse intervisiebijeenkomst met mededeelnemers.
 • wekelijks 1 tot 2 uur voor doornemen leesmateriaal, literatuur, rapportage, etc.

Accreditatie

 • De opleiding is geaccrediteerd door de BATC (beroepsvereniging voor alternatieve therapeuten).

Logo_BATC

Agenda

Geen opleidingsdata gevonden.

Meer NLP informatie of een kennismakings-gesprek?

Regelmatig hebben wij NLP informatieavonden. Schrijf je gratis in voor een informatieavond, zodat je meer te weten komt over de NLP opleidingen en trainers van UNLP. Ook is het mogelijk om een individueel kennismakingsgesprek te hebben met een van de trainers.

Belt u gerust naar 020 - 261 07 07 of stel uw vraag in het contactformulier.

Inschrijven Contact

ACCREDITATIES

BATC CRKBO LVNG NVST