Heeft u een vraag? Bel 020 - 261 07 07
Of mail naar info@unlp.nl

Specialisatie Het Nieuwe Organisatieopstellingen

Bel de studieadviseur: 020 – 261 07 07
Maak kennis met familieopstellingen
Deelnemers waarderen ons met een 8.7
Geaccrediteerde Familieopstelling-opleidingen
Met grootmeesters als familieopstellingen-gasttrainers
Internationaal Gecertificeerde Trainers

MEER INFORMATIE

Interesse in de Organisatieopstellingen-opleiding? Download de familieopstellingen-brochure of bel ons op 020 – 261 07 07

INFORMATIEAVOND

Maak kennis met ons! Neem deel aan de gratis Familieopstellingen Informatieavond

VRIJBLIJVENDE OPTIE

Wil je zeker zijn van een plaats in de Organisatieopstellingen-opleiding? Neem dan een vrijblijvende optie.

Specialisatie Het Nieuwe Organisatieopstellingen

Naast persoonlijke ontwikkeling is professionele ontwikkeling een belangrijk doel van veel mensen. Immers, een groot deel van je leven breng je door als professional, in welk beroep dan ook. En op de werkvloer is er de laatste decennia veel veranderd. Reorganisaties, vernieuwingen, stress, stijl van leidinggeven, bezuinigingen … Daarnaast vinden veel mensen het belangrijk om te werken vanuit een persoonlijke passie. De moderne werknemer is mondiger en meer ontwikkeld dan ooit tevoren. Organisatieopstellingen zijn een effectief instrument om op zowel individueel-, team-, of organisatieniveau ingezet te worden.

Deelnemers aan het woord

Algemeen

Voor wie?

Inhoud opleiding

Wat brengt deze opleiding jou?

Organisatieopstelling als methodiek

Een organisatieopstelling is een onderzoeksmethode met als doel inzicht te krijgen in de dynamiek van het bedrijf of de organisatie. Het reikt verder dan het operationeel niveau en laat onbewuste verhoudingen en verbanden zien die het optimaal functioneren van de organisatie en medewerkers in de weg kunnen staan.

Organisatieopstellingen zijn ontstaan vanuit dezelfde onderliggende filosofie als familieopstellingen. De oorspronkelijk werkwijze van Bert Hellinger wordt inmiddels ook toegepast om verhoudingen binnen bedrijven en organisaties, of binnen instellingen of verenigingen te onderzoeken. Binnen het systeemdenken wordt een organisatie dus beschouwd als een sociaal systeem, waarin medewerkers als geheel moeten samenwerken. Ieder dient op de een of andere manier niet alleen de doelen van de organisatie, maar ook de organisatie als ‘levend organisme’. Op bewust en onbewust niveau.

Een systeem bestaat uit een geordend geheel van onderling afhankelijke en elkaar continu beïnvloedende onderdelen. Ieder systeem is gericht op een bepaald evenwicht. Wanneer er verstoringen in dit evenwicht optreden, komt het hele systeem in beweging om de balans te herstellen. Deze onzichtbare beweging wordt systeemdynamiek genoemd. Dynamieken zorgen voor verstrikkingen en knelpunten binnen een systeem, waardoor bijvoorbeeld samenwerking of bedrijfsvoering niet optimaal werkt.

Hoewel de achterliggende principes bij familie- en organisatie opstellingen gelijk zijn, is de focus verschillend:

 • Bij familieopstellingen gaat het om het verhelderen van relaties en loyaliteiten tussen de familieleden binnen verschillende generaties. 
 • Bij organisatieopstellingen gaat het om wisselende verantwoordelijkheden, taken, functies en bevoegdheden binnen een bedrijf.

Een belangrijk verschil tussen een familie en een organisatie is, dat iemand op grond van geboorte bij een familie hoort, terwijl iemand kiest voor een organisatie waar hij bij wil horen. Overigens nemen mensen alles wat in hun familiesysteem speelt onbewust mee naar de werkvloer; er is dus sprake van contextoverlap tussen verschillende systemen. Systemisch kijken is kijken naar deze dimensies; wat is er nodig om dit systeem harmonisch te laten functioneren? Welke overlevingsstrategieën zijn in werking getreden als antwoord op systemische verstoringen?

Voor wie is de opleiding Organisatieopstellingen

De Opleiding Organisatieopstellingen is voor mensen die over de systemische basiskennis en houding beschikken en zich willen specialiseren in het organisatieopstellen. Je kunt deelnemen na het volgen van onze basisopleiding Familieopstellingen of na onze module Structuuropstellingen. De gevraagde kennis en houding kun je ook in systemische opleidingen bij andere instituten hebben opgedaan

De opleiding is geschikt voor:

1. Mensen die als organisatieopsteller willen gaan werken en hun diensten willen aanbieden aan organisaties en bedrijven om vraagstukken vanuit de systemische context te onderzoeken. Je kunt hierbij denken aan thema’s op het gebied van samenwerking, veranderingsprocessen, fusie of overname, naamsverandering, beslissingen ten aanzien van de markt, doelgroep, product of dienst.

2. Mensen die het systemisch denken en handelen werk in hun huidige beroep willen integreren. Kennis en vaardigheden t.a.v. de uitwerking van systemische wetten op de werkvloer verdiept en vergroot je persoonlijke en professionele effectiviteit.

Bijvoorbeeld:

 • Teamleiders, coördinatoren, managers
 • Docenten, trainers, coaches
 • Loopbaan- of organisatieadviseurs, consultants, HR functionarissen
 • Maatschappelijk werkers, (bedrijfs)artsen, psychologen

De opleiding wordt gegeven in 4 blokken van 2 dagen.

In de opleiding leer je systemisch te interveniëren in organisatievraagstukken. Je krijgt inzicht in de onderstroom van een organisatie: welke (ver)bindingen zijn er tussen mensen, teams en afdelingen? Hoe is de samenwerking écht geregeld? Waar stroomt de energie en waar niet?

Enkele thema’s waarmee gewerkt gaat worden:

 • Basiskennis en innerlijke houding
 • Het persoonlijk en collectief geweten binnen een organisatie
 • Systemisch werk in leiderschapstrajecten
 • Het begeleiden van teams vanuit een systemisch perspectief
 • Werken vanuit verschillende invalshoeken: reorganisatie, familiebedrijf, managementverandering, etc.

Hieronder volgt een overzicht van de blokken. Vanaf blok 2 wordt er gewerkt met gastcliënten, zodat er ervaren en geleerd wordt leert vanuit praktijksituaties. Uiteraard is er alle ruimte voor vragen en komt ook de theoretische onderbouwing ruim aan bod.

organisatieopstellingen

Blok 1
Een stevige theoretische basis
 • Wat is een organisatie en wie maken daar deel van uit?
 • Basisordening en dynamieken van een organisatiesysteem
 • Verschillen  en overeenkomsten tussen tussen organisatie- en familieopstellingen.
 • Met welke (deel) aspecten of met wie van de organisatie werk ik in een opstelling?
 • Soorten opstellingen

organisatieopstellingen

Blok 2
Verwerven van concrete vaardigheden
 • Systemisch interview korte stijl: welke soort vragen leiden tot welk soort resultaat?
 • Het toepassen van 2 verschillende vormen van opstellingen in organisatievraagstukken: fenomenologische- en structuuropstellingen.
 • Houding en intentie: wat is het verschil van aanpak tussen interne werking en de externe werking. Wat moet er begrensd en ont-grensd worden?
 • Inzicht in de posities, de vragen, en het ethisch profiel van de opsteller binnen het systemisch contract.

organisatieopstellingen

Blok 3
Technieken voor specifieke situaties
 • Interview lange stijl: te gebruiken bij lange termijn projecten en reorganisatie vraagstukken.
 • Specifieke vragen corresponderen met specifieke systeemmethodieken: het uitvoeren van een opstelling voor een team, een supervisie- of ingervisieopstelling,  een oplossingsgerichte opstelling.
 • De inbreng van Theory U binnen organisatie opstellingen: werken met de intentie en de mogelijkheden van dit model alsook praktische toepassingen

organisatieopstellingen

Blok 4
Werken met cliënten
 • Systemische interventies binnen het kader van een individueel gesprek zoals bijv. een evaluatie gesprek.
 • Het volledige traject van A tot Z, vanaf het eerste contact tot de strategische nabespreking met opvolging.
 • Introductie en visie van organisatie opstellingen nieuwe stijl: MASEO DYNAMICS PROJECT™, een 5-staps transitiemodel.

Deze opleiding geeft je een dieper inzicht in de werking van sociale systemen en in de onzichtbare dynamieken die mensen en organisaties op onbewust niveau sturen.

 • Je ontwikkelt praktische kennis in het herkennen van systemische contexten binnen organisatievraagstukken
 • Je leert verbanden te zien tussen de systemische wetmatigheden en het functioneren van een bedrijf.
 • Je leert op een integere en constructieve manier interventies toe te passen.
 • Je leert met respect voor je eigen grenzen en die van je cliënt opstellingen te begeleiden.
 • Je kunt na de opleiding zelfstandig een organisatieopstelling begeleiden of systemisch werk individueel toepassen
 • Het bereik van je mogelijkheden verdiept en vergroot zich, zowel persoonlijk als professioneel.

Agenda

Geen opleidingsdata gevonden.

Meer NLP informatie of een kennismakings-gesprek?

Regelmatig hebben wij NLP informatieavonden. Schrijf je gratis in voor een informatieavond, zodat je meer te weten komt over de NLP opleidingen en trainers van UNLP. Ook is het mogelijk om een individueel kennismakingsgesprek te hebben met een van de trainers.

Belt u gerust naar 020 - 261 07 07 of stel uw vraag in het contactformulier.

Inschrijven Contact

ACCREDITATIES

NOBCO NVNLP IANLP ABNLP NBVH KNGF BGN SKJ