Heeft u een vraag? Bel 020 - 261 07 07
Of mail naar info@unlp.nl

Systemisch Coachen Basisopleiding

Deelnemers waarderen ons met een 8.7
Geaccrediteerde 
Familieopstelling Opleidingen
Opgeleid door de Grondleggers van NLP
Internationaal Gecertificeerde Trainers
Neem deel aan de gratis
Systemich Coach Informatieavond
Maak kennis met onze opleidingen

MEER INFORMATIE

Interesse in de Systemisch Coachen Basisopleiding? Download de brochure of bel ons op 020 – 261 07 07

INFORMATIEAVOND

Maak kennis met ons! Neem deel aan de gratis Familieopstellingen Informatieavond

VRIJBLIJVENDE OPTIE

Interesse in de Systemisch Coachen Basisopleiding? Download de brochure of bel ons op 020 – 261 07 07

Systemisch Coachen Basisopleiding

Wat is Systemisch Coachen?

Systemisch coaching richt zich met name op de omgeving en de (familiaire) achtergrond van de cliënt. De cliënt wordt niet alleen als individu gezien, maar als iemand die onderdeel uitmaakt van verschillende systemen. De aandacht is erop gericht om de cliënt naar zijn of haar problemen te laten kijken in relatie tot de systemen waar hij of zij deel van uitmaakt. Coach en cliënt gaan samen op onderzoek uit om verborgen patronen en dynamieken uit de familie van herkomst, partnerrelatie(s), of werkomgeving aan het licht te brengen en hanteerbaar te maken. Systemisch coachen is een diepwerkende vorm van coaching. Het effect is vergelijkbaar met dat van een opstelling. Systemisch coachen levert niet alleen veel mogelijkheden op voor de cliënt, het geeft ook een andere, diepere invulling aan de beleving van het werk als coach.

Het doel

Het doel van systemisch coachen is om zicht te krijgen op de interacties van de cliënt met zijn of haar systemen en de samenhang met de coachvraag. Er wordt gekeken welke positie de cliënt heeft ingenomen en welke belangrijke patronen er vanuit het verleden zijn ‘ingesleten’. Vervolgens wordt gekeken hoe de cliënt weer meer in de eigen kracht kan komen. Door het erkennen en integreren van herkomst en verbinding openen zich nieuwe wegen voor veranderingen.

De houding van het volgen

Systemisch coachen is de houding van het volgen, de houding om te horen wat er onder de oppervlakte zit, de houding van oordeelloosheid, van het niet- weten en het niet-doen. Daarbij gaat het om het stellen van de juiste systemische vragen, kennis hebben van het persoonlijk geweten en het collectief geweten en het herkennen van patronen. De systemisch coach heeft veel vragen. Het gaat dan niet zozeer om de antwoorden, als wel om: welke vragen leiden tot nieuwe gedachten, nieuwe inzichten bij de cliënt? Welke vragen zetten innerlijk iets in beweging?

Deze vorm van coaching is geschikt voor cliënten die er de voorkeur aan geven om individueel te werken in plaats van in een groep. Systemisch coachen kan een aanvulling zijn op andere coachmethodieken. Systemisch coachen kan ook heel goed per telefoon of via Skype.

Voor wie

Wat brengt deze opleiding jou?

Inhoud opleiding

Toelatingseisen

Voor coaches, counselors, NLP-ers, therapeuten en andere individuele begeleiders. En ook voor bijvoorbeeld leidinggevenden die de systemische benadering willen toepassen. Het is niet nodig om een bassiopleiding familieopstellingen te hebben gedaan. Het is wel aan te bevelen om een aantal opstellingen meegemaakt te hebben. Mensen die al een basisopleiding familieopstellingen hebben gevolgd kunnen de 4-daagse vervolgopleiding systemisch coachen volgen.

Systemisch-Coachen

 

Wat brengt deze opleiding jou?

 • Je keert de basisprincipes van het systemisch coachen en ontwikkelt oog voor het herkennen van patronen en dynamieken.
 • Je leert de samenhang te zien tussen het gedrag van mensen en de sociale systemen (familie, organisatie, religie, cultuur, land) waar ze deel van uitmaken.
 • Het vergroot je zelfinzicht en bewustzijn. Het geeft een krachtige impuls tot meer aanwezigheid en verbondenheid.
 • Het bereik van je mogelijkheden verdiept en vergroot zich, zowel persoonlijk als professioneel.

Inhoud opleiding

In de basisopleiding systemisch coachen wordt kennis over de grondprincipes van sociale systemen aangereikt en oefenen we met eigen casuïstiek.

Blok 1
(2 dagen)

Het eerste blok staat in het teken van de innerlijke houding van de systemisch coach en het fenomenologisch waarnemen.  Ook leer je de belangrijkste inzichten van Bert Hellinger, namelijk die van de verschillende gewetens met hun aspecten van binding, ordening en balans.

 Onderwerpen 

 • Wat is een systeem en wie maken daar deel van uit?
 • De innerlijke houding van de begeleider het fenomenologisch waarnemen. De innerlijke houding schept als het ware de voorwaarden en het kader waarbinnen systemische coaching plaats kan vinden.
 • De werking van de gewetens
 • Wat is systemisch coachen? Waarin verschilt het van andere coach methodieken?
 • Theorie over patronen of dynamieken die in sociale systemen spelen: hoe herkennen we een patroon, voor wat is het patroon een oplossing, welke mogelijke oplossingsrichtingen zijn er?
 • Oefenen om patronen of dynamieken te herkennen
 • Systemisch waarnemen met de cliënt als toegangspoort tot de systemen waar hij of zij deel van uitmaakt. 

 Blok 2 (2 dagen)

In dit blok leer we hoe je samen met de cliënt in een gemoedstoestand komt waarin de systemische informatie beschikbaar wordt. We kijken wat onze gereedschappen zijn om systemisch te coachen.  We onderzoeken wat dat vraagt van de systemisch coach.

Onderwerpen

 • Herkennen van de verschillende systemen van een cliënt
 • Herkennen welke positie de cliënt inneemt in die systemen
 • Het openen van systemen, de cliënt bewust laten worden van de posities die hij inneemt in verschillende systemen.
 • Oefenen met systemische vragen. Systemische vragen zijn gericht op de principes van binding, ordening en balans en leiden naar de onderstroom.
 • Het waarnemen van patronen en dynamieken. Wat wil er gezien worden? Wat wil het probleem duidelijk maken? Wie of wat ontbreekt?
 • Het genogram. Door het maken van een genogram brengen we personen en gebeurtenissen (voor zover bekend) in kaart. Het geeft overzicht en inzicht.

Toelatingseisen

 • Je bent nieuwsgierig en je wilt leren. Kortom: je staat open voor verandering.
 • Je hebt interesse in Systemisch Werken.
 • Je hebt een MBO/HBO-denkniveau. Een speciale vooropleiding is geen vereiste.

Agenda

Geen opleidingsdata gevonden.

Meer NLP informatie of een kennismakings-gesprek?

Regelmatig hebben wij NLP informatieavonden. Schrijf je gratis in voor een informatieavond, zodat je meer te weten komt over de NLP opleidingen en trainers van UNLP. Ook is het mogelijk om een individueel kennismakingsgesprek te hebben met een van de trainers.

Belt u gerust naar 020 - 261 07 07 of stel uw vraag in het contactformulier.

Inschrijven Contact