Heeft u een vraag? Bel 020 - 261 07 07
Of mail naar info@unlp.nl

Bert Hellinger – Grondlegger Familieopstellingen

Bert Hellinger - NLP FamilieopstellingBert Hellinger (geboren in 1925) is de grondlegger van het systemisch werken en familieopstellingen. In zijn leven
ontwikkelde Bert Hellinger zich meer en meer in de psychoanalyse. Zijn interessegebieden reikten van de oplossingsgerichte therapieen van Milton Erickson tot Frank Farrely’s Provocatieve sessies.

Vanuit deze verschillende werkvormen begon zich een nieuwe vorm te ontwikkelen: het systemisch werken. Voor veel mensen is dit voornamelijk bekend als familieopstelling. Tijdens een familieopstelling wordt het systeem geplaatst in de ruimte. Volgens Bert Hellinger is een familie namelijk een systeem. Ouders, grootouders, broers, zussen, kinderen, zelfs als ouders gescheiden zijn of wanneer er een abortus wordt gepleegd behoort deze persoon tot het systeem. Dit systeem heeft een collectief geweten, wat voornamelijk in het teken staat van overleven binnen de familie. Wanneer iemand in het systeem wordt buitengesloten, dan zal een ander familielid dit gat proberen op te vullen. Het systeem begint uit balans te raken.

Een voorbeeld:
Vader en moeder krijgen twee kinderen, een zoon en een dochter. Vader wordt verliefd op een ander en moeder zet vader het huis uit. Naast moeder ontstaat er nu een leegte. De zoon (en/of de dochter) zal gaan proberen de leegte op te vullen. Wanneer moeder begint te daten met een nieuwe man, voelt de zoon zich aan de kant geschoven door moeder. Immers, hij was degene die haar nu beschermde, die een schouder bood en haar sterkte gaf.

Wat Bert Hellinger bewerkstelligd in de familieopstelling is dat er weer balans komt in het systeem. Het systeem moet weer opnieuw “geordend” worden, zodat iedereen – energetisch – de juiste plaats weer kan innemen. Het kind (welke leeftijd dit kind dan ook heeft) kan weer kind van de ouders zijn, de ouders staan weer aan het hoofd van het gezin.

Met de jaren is systemisch werken behoorlijk ontwikkeld. Tegenwoordig kent het werkgebieden als:

  • Organisatieopstellingen
  • Sjamanistische opstellingen
  • Systemisch coachen
  • Systeemopstellingen
  • Structuuropstellingen
  • Kabbalistische opstellingen
  • etc.

Kenmerk bij alle opstellingen is dat de binding, de ordening en de balans weer worden hersteld. Binnen UNLP hebben wij het systemisch werken en NLP (weer) met elkaar laten samenvloeien. NLP en familieopstellingen kennen beiden een behoorlijke basis vanuit de werken van Milton Erickson. Ook de provocatieve therapieen van Frank Farrely zie je duidelijk terugkomen. Het is niet meer dan logisch dat je als opsteller een verdiepende kennis wilt hebben van zowel het systemische alswel NLP.

Wil je meer weten over de opleidingen van UNLP? Je bent van harte uitgenodigd om contact op te nemen!