Heeft u een vraag? Bel 020 - 261 07 07
Of mail naar info@unlp.nl

Coaching met NLP

Coaching met NLP

Coaching met NLP – Hoe ziet dat eruit?

‘Geef iemand een vis en hij heeft die dag te eten. Leer hem vissen en hij heeft elke dag te eten’.

 

Wat is NLP coaching?

NLP coaching is een vorm van coaching, waarbij de cliënt leert vissen. Hij wordt (weer) kapitein op eigen schip, leiding- en sturing gevend aan zijn eigen gedrag, gevoel en gedachten. Een NLP coach zou je kunnen vergelijken met een personal trainer op het gebied van mentale kracht. Coaching met NLP wordt vaak ‘levens veranderend’ genoemd. De cliënt leert en ondergaat zeer krachtige NLP technieken, die hem in staat stellen het leven te leiden dat hij wil leiden en de persoon te zijn die hij wil zijn.

Verander gewoon joh

Tegenwoordig zijn er talloze boeken en trainingen in omloop, die je vertellen wat je moet doen om het leven te leiden dat je wilt leiden en de persoon te zijn die je wilt zijn. Negatieve gedachten, gevoelens en gedragingen (obstakels) moeten overwonnen worden, positieve gedachten, gevoelens en gedragingen (hulpbronnen) moeten worden aangeleerd. Heel simpel zou je zeggen, een kind kan de was doen. Helaas wordt er meestal niet bij verteld hoe je dat moet doen.

Oei ik groei

Je kunt tegen iemand zeggen dat hij niet onzeker hoeft te zijn en meer zelfvertrouwen mag hebben, maar dat vertelt hem nog niet hoe hij dat kan doen. Van jezelf houden, positief denken, in je kracht staan…allemaal prachtige en veelbelovende termen, die leeg en nutteloos blijven als je niet weet hoe je dat voor elkaar krijgt. En dat is precies waar NLP coaching het verschil maakt. Tijdens de coaching sessies worden obstakels daadwerkelijk ongedaan gemaakt en hulpbronnen voor eens en altijd geïnstalleerd, waardoor het behalen van doelen vele malen gemakkelijker is. Verandering, groei en ontwikkeling worden eenvoudig én leuk!

Mentaal in topconditie

Harry coachte jonge talentvolle tennissers. Hij was een kei in zijn werk en probeerde altijd het beste uit zijn spelers te halen. Hij kwam met NLP in aanraking door een bevriende voetbalcoach, die na het volgen van een NLP opleiding veel betere resultaten behaalde met zijn team. Harry besloot een opleiding tot NLP coach te volgen. Na afloop van de opleiding zei hij: ‘Het is ongelofelijk hoeveel beter mijn jongens presteren, nu ik NLP op ze loslaat. Ik heb altijd geloofd in de kracht van mentale training, maar ik wist nooit precies hoe ik dat moest aanpakken. Ik moedigde mijn spelers wel aan om positief te denken en zelfvertrouwen te hebben, maar nu kan ik ze ook concrete handvatten bieden. Mijn jongens zijn nu fysiek én mentaal in topconditie. En dat merk je op de baan!’

Coaching met NLP: Snel en effectief

NLP coaching helpt mensen om zelf aan het roer van hun leven te staan. Centrale vragen daarbij zijn: wie ben jij, wat wil jij en wat is nodig om dat te bereiken? NLP coaching is snel en effectief. Vaak zijn 3 tot 5 sessies voldoende om de beoogde resultaten te behalen. Binnen een NLP coaching traject worden in grote lijnen de volgende stappen gezet:

  1. In kaart brengen hoe het nu is (de huidige situatie)
  2. In kaart brengen wat de cliënt in plaats daarvan wil (de gewenste situatie)
  3. Het identificeren van obstakels (beperkende gedachten, gevoelens en gedragingen) die tussen de huidige situatie en de gewenste situatie staan
  4. Het identificeren van hulpbronnen (versterkende gedachten, gevoelens en gedragingen) die nodig zijn om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen
  5. De obstakels uit stap 3 ongedaan maken (met NLP technieken)
  6. De hulpbronnen uit stap 4 installeren (met NLP technieken)
  7. Een plan van aanpak maken om de gewenste situatie te bereiken.

 

In de praktijk

Ellen kwam bij mij omdat ze niet in het openbaar durfde te spreken, maar binnenkort wel een presentatie moest houden voor haar werk. Tijdens de eerste sessie vertelde Ellen over de huidige situatie (1): Ze werd verschrikkelijk zenuwachtig en het zweet brak haar uit als ze aan de komende presentatie dacht. Vervolgens vroeg ik haar naar de gewenste situatie (2): Ze wilde kalm en ontspannen op het podium staan. De obstakels (3) waren haar negatieve gedachten en angstige gevoelens. De benodigde hulpbronnen (4) waren zelfvertrouwen en rust. De tweede sessie besteedden we aan het ongedaan maken van de obstakels (5), de derde aan het installeren van de hulpbronnen (6). In de vierde sessie kwam alles samen en bereidde Ellen zich mentaal voor op de komende presentatie (7). Een week later belde Ellen mij. De presentatie was prima gegaan. Ze had er zelfs lol in gehad en bij haar manager aangegeven dat ze dit wel vaker wilde doen.

Van speelbal naar Spielberg

Kortom, NLP coaching is een vorm van coaching die mensen snel en blijvend in hun kracht zet. Cliënten vertellen vaak hoe hun leven voor altijd veranderd is, nu ze weten hoe ze hun eigen gedachten, gevoel en gedrag kunnen sturen. Ellen zei het zo: ‘Vroeger had ik weleens het gevoel dat ik een speelbal van het leven was. De ene dag voelde ik me prima, de andere dag piekerde ik me suf en voelde ik me ellendig.  Ik deed dingen die ik eigenlijk niet wilde doen (zoals te veel snoepen) en ik deed dingen niet die ik wel wilde maar niet durfde (zoals presenteren). Nu beschouw ik mijn leven meer als een soort film; een film waarin ik de hoofdrol speel, die ik schrijf en die ik regisseer. Ik ben de enige die bepaalt wat voor film het is. Ik en niemand anders!’ En zo is het maar net Ellen.

Het roer om

Wil jij ook zelf aan het roer staan? Het leven leiden dat jij wilt leiden en de persoon zijn die jij wilt zijn? Hoor jij tot de groep mensen die het beste uit zichzelf en hun leven willen halen? Dan is NLP Master Coaching wellicht ook iets voor jou.


 

De NLP Master Coach is specifiek gericht op coaches (NLP of anderszins) die hun vaardigheden drastisch willen vergroten. In deze training leer je om excellente coach te zijn! Wil je met één van de trainers in gesprek om te weten of deze opleiding ook voor jou geschikt is? Laat het ons dan graag weten!

Sylvia de Vries (IJmuiden, 11 maart, 1970) is internationaal gecertificeerd NLP trainer, opgeleid door o.a. dr. John Grinder, mede grondlegger van NLP. Ze heeft zich gespecialiseerd in NLP, alsmede het werk van Byron Katie en Louise Hay. Ze verzorgt binnen UNLP opleidingen als NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, New Code NLP en Time Line Therapy